Kontrolleret amning / Controlled breastfeeding

1/3

🇩🇰 Danish version:
Igennem flere års erfaring med kaniner og avl, har vi konstateret, at kontrolleret amning udgøre nogle markant bedre dyr. Uanset om det er til videre avlsbrug, udstilling eller blot som almindelig kæledyr. Metoden virker super godt her, og vi kan kun anbefale det til andre avlere.
(Note: gør ikke dette med mindre du har god viden om kaniner og nogle års avler erfaring).

Alle kuld, der er født, kommer i en transparent kasse med håndklæder og opbevares i et varmere rum, eksempelvis soveværelset (ingen ønsker et koldt soveværelse, så dette er ideelt). 2-3 gange hver dag, indtil de bliver 2-3 uger gamle, vil de få mælk fra deres mor, når hun bliver båret fra buret og hen til kassen med dem i, og lægges da til for at amme dem. På denne måde forhindrer man at de sulter, og man kan se om alle får rigeligt nok med mælk hver især - runde fede maver er et godt tegn på mæthed. Kuldet ligger 24/7 i et varmt rum sammen.
Det betyder at ingen babyer (som på normalvis nogle gange falder ud af reden i buret) risikerer at dø, sulte, blive uheldigvis skambidt eller andet, fordi de er i en tryg firkanet kasse med håndklæder de kan lune sig i, og befinder sig i et varmt rum. Ligeledes hvis de går hen og bliver syge, vil man kunne holde øje med dem mere på nært hold. Specielt fordi at kassen er transparent kan man bedre observere dem på nært hold.
Når de runder 2-3 uger, bliver de sat tilbage til deres mor, da hun skal træde op og tage sin rolle og fodre dem med mælk og sørge for at de udvikler et godt temperament, kombineret med at de har været helt fra nyfødt tidligt i menneske hænder, gør at ungerne udvikler sig til nogle super udstillings og avls dyr. De bliver meget mere afslappede omkring mennesker, mere håndterbare og rolige. Noget man ønsker som avler, på en udstilling og i det hjemmelige miljø også.

🇺🇸 English version
Through several years of experience with rabbits and breeding, we have found that controlled breastfeeding constitute to some significantly better animals. Whether for breeding, exhibition or simply as a regular pet. The method works very well here and we can only recommend it to other breeders.
(Warring: Do not do this unless you have good knowledge about rabbits and some years of breeding experience) !!

All litter that is born comes in a transparent box along with towels and is stored in a warmer room, such as the bedroom (no one wants a cold bedroom, so this is ideal). 2-3 times each day until they become 2-3 weeks old, they will receive milk from their mother when she is carried from the cage and to the box with them, and is added to breastfeed them. This way you prevent them from starving, and you can see if everyone gets enough milk each - round fat stomachs are a good sign of satiety. The litter is laying 24/7 in a warm room together. This means that no babies (which usually fall out of the nest in the cage) sometimes risk dying, starving, unfortunately becoming shambled or otherwise, because they are in a safe square box of towels they can lean in and are in a warm room. Likewise, if they'll become ill, one will be able to keep an eye on them more closely. Especially because the box is transparent you can better observe them closely. When they turn between 2-3 weeks old, they are then being put back to their mother, then she has to step up and take their role and feed them with milk and make sure they develop a good temperament, combined with being from newborn of in early human hands, the cubs develop into some super show and breed animals. They become much more relaxed around people, more manageable and calm. Something you want as a breeder, at an exhibition and in the home environment too.