Tandstilling

Teeth position  /  Zähne position

adult, the correct position/ erwachsenen, die richtige Position

NB: Kopiering af billeder og tekst er forbudt. Skriv til mig hvis der er noget du synes om.
Copyright på billederne!

Hos voksne kaniner er tænderne store og flotte hvide. De skal have et lige vandrette tænder set i front profil, både i over og under munden. (Tandsættet skal være skarpt delt vandret lige). Hvis du klemmer kaninen i mundvigene, så åbner den som regel munden.
Foran sider de forreste store fortænder. Der sidder et sæt små fortænder inde bag de store. Undertænderne skal gå op imellem de to sæt fortænder. Så virker biddet som en saks.

Voksen dyr (korrekt tandstilling)

Ung dyr (3 uger gammel).

youngster, 3 weeks old/ ​Jugend, 3 Wochen alt

Kaniner er helt fra fødslen født med tænder.
Hos baby kaniner er der allerede tænder fra fødslen at se, men de er knap kun 1mm. lange!
Dage og uger går, og kaninens tænder vokser i takt med dens udvikling ellers. Her ser i billedet af et par små baby tænder på 3 uger gamle, hvor tandstillingen er god & i orden.

Voksen dyr (forkert stilling)

adult, misalignment of teeth/ erwachsenen, fehlstellung der zähne

Voksne kaniner som har denne tandstilling har tandfejl. Tandfejl er genetisk arveligt!
Tandfejl kan ses fra fødslen (ungerne begynder at dø omkring fravænningstidspunktet), men tandfejl er dog mest almindelig hos ældre dyr. Forvoksede fortænder ses af og til. Dette kan skyldes over- eller underbid. Sådanne tænder bør klippes regelmæssigt. Primær fortandsfejl er dog sjældent. Det væsentligste symptom på problemer med tænder, kommer fra kindtænderne, hvorfor det er vigtigt at få disse undersøgt regelmæssigt.Forvoksede kindtænder er meget alvorlig tilstand. Tænderne fra underkæben vokser ind over tungen, medens tænderne i overkæben vokser ud ad mod kinden. Dette medfører, at dyret gradvis mister evnen til at tygge, og til sidst bliver tungen fanget i en "tandbro". Når denne lidelse opstår, bliver synkning næsten umuliggjort. Når man undersøger sådan en mund, vil man ofte som det første se, at munden er fuld af mere eller mindre finttygget foder, som dyret har fået ind i munden, men er ude af stand til at synke. Der er ofte så meget foder, at det kan være svært at se tænderne, men det er et vigtigt tegn på, at kaninen har vanskeligt ved at synke.

Symptomer: De første tegn på tandfejl er, at dyret indtager føden langsommere end sædvanligt, herefter konstateres vægttab, og hvis dyret går sammen med en artsfælle, vil man opdage, at det er artsfællen, der spiser mest af foderet. Hvis dyret går alene, vil ejeren efterhånden bemærke, at dyret virker sultent og interesserer sig for mad, men fravælger de hårde fødeemner, som foderpiller og korn, herefter følger f.eks. gulerødder, rosiner og nødder og til slut kan endog de allerblødeste fødeemner, som ungt græs, pærer og melon ikke synkes. Senere kan man se forøget spytflåd, dyret er våd på pels under hagen og på halsen. Vægttabet er nu så betragteligt, at ejeren først nu begynder at indse, at der er noget galt med dyret. Når dyret forsøger at spise, hører man ofte en skurende lyd, som kan være tegn på, at kindtænderne fra de to kæbehalvdele ikke møder hinanden korrekt. Denne lyd kan man ofte reproducere ved at bevæge over- og underkæbe fra side til side i forhold til hinanden. Det er karakteristisk, at ejeren synes, at dyret gerne vil spise, men ikke kan spise - i modsætning til andre sygdomme, hvor det er almindeligt, at dyret ikke interesserer sig for foder af en eller anden grund. Kaniner er flugt-dyr og vil forsøge at skjule, når de er syge. Så det kan være svært som kanin-ejer at få øje på symptomerne. En kanin er et lille dyr med en lav kropsvægt og kun få dages sult giver et procentvist højt vægttab. Jo mere vægt dyret har tabt, des mere afkræftet det er, des sværere bliver det at få dyret på ret kurs igen. Ejere til kaniner med tandproblemer, tror ofte, at deres kaniner har infektion eller forstoppelse.

Behandling: Forvoksede fortænder klippes let, men for kindtændernes vedkommende vil det være nødvendigt at bedøve dyret, og indgrebet giver ofte skuffende resultater, fordi dyret som regel ikke kommer i gang med at æde igen. Hvis ejeren vælger at få klippet kindtænder, må ejeren være indstillet på, at det skal gentages ca. hveranden måned resten af dyrets liv. Men for mange dyrs vedkommende, kommer de først til dyrlægen på så sent et stadium, at aflivning er den eneste mulighed, og ejeren bør indse, at det er det eneste rigtige, når den korrekte diagnose er stillet.Det er uforsvarligt at forlænge dyrets lidelser, når diagnosen er sikret.

Røntgen: Hos nogle gnavere vil diagnosen kunne sikres ved en røntgenoptagelse.

Læs meget mere her: http://www.netdyredoktor.dk/andre-smaadyr/kaninleksikon/stu/tandsygdomme.aspx

Kaniners tænder, anatomi
Kaniners tænder er en del anderledes end andre pattedyrs tænder.
        De har

  • 4 fortænder i overmunden

  • 2 fortænder i undermunden

  • 6 kindtænder i hver side af overmunden

  • samt 5 kindtænder i hver siden af undermunden.

De har ingen hjørnetænder. Specielt ved kanintænder er i øvrigt, at de ikke
har nogle rødder, hvilket betyder, at de bliver ved med at vokse igennem hele
kaninens liv. Kaninens tænder vokser ca. 2 mm pr uge. Dét at de bliver ved
med at vokse betyder, at kaninen er nødt til hele tiden at slide tænderne,
så de bliver holdt i et passende niveau.