Ukrudt - ét ta' selv bord, fra naturen

Dem der har dette mærke, er indikation på, det er noget jeg fodre mine kaniner med
- når de forskellige ting er tilgængelige.

Those, who have this label, is indication that it is something, I feed my rabbits with

- when the various things are available.

Jene, die dieses Label haben, ist Indiz dafür, dass es etwas ist, füttere ich mein Kaninchen mit

- wenn die verschiedenen Dinge sind vorhanden.

Mælkebøtte

Dansk artsnavn                                Latinsk artsnavn
Alm. mælkebøtte                              Taraxacum officinale


Familiekode
Asteraceae (
Kurvblomst-familien)

Kort beskrivelse
Mælkebøtteblade er rige på A- og C-vitamin og mineralet kalium. Mælkebøtteblade og blomstens kronblade kan tørres. De bliver som regel fra 10-30 cm høje. Roden er en lang kraftig pælerod med tynde siderødder. Bladene sidder i en roset, og de er takkede i kanten. I midten af bladrosetten vokser de hule blomsterstilke med en knop i toppen frem, og når de springer ud, lyser de smukke knaldgule blomster op i landskabet. Den vokser overalt - i græsplænen, langs vejkanter og på marker og enge. Ja, selv mellem fortovsfliserne kan et mælkebøttefrø slå rod.
Mælkebøtteblade er den mest foretrukne ukrudtsplante at give kaniner i de flestes hjem.

Skvaderkål

Dansk artsnavn                                Latinsk artsnavn
Skvaderkål                                        Aegopodium podagraria


Familiekode
Skærmplantefamilien


Kort beskrivelse

30-100 cm høj. ​Skvalderkål er meget almindelig i hele Danmark. I skygge, danner planterne ikke blomster men formerer sig udelukkende ved underjordiske udløbere. Blade, blomster og frugter. Bladene er savtakkede med lang, trekantet stilk. De hvide blomster sidder i skærme. Hver lille blomst har 5 kronblade. Frugten har to ægformede delfrugter.

Vejbred

Dansk artsnavn                                Latinsk artsnavn
Glat vejbred                            Plantago major L. ssp. major

Familiekode
Plantaginaceae (Vejbredfamilien)


Kort beskrivelse
Glat Vejbred er en rosetplante med bredt ægformede blade og oprette, langskaftede aks af små, gulbrune blomster. Bladene er glatte, 5-9-strengede og mere eller mindre læderagtige. Bladstilken er omtrent af længde med pladen. Blomsten er 4-tallig med hindeagtig krone og lange hvidlige støvtråde med brunviolette støvknapper. Frugten er en buddike.

Røllike

Dansk artsnavn                                Latinsk artsnavn
Røllike                                               Achillea millefolium


Familiekode
Asteraceae (
Kurvblomst-familien)

Kort beskrivelse
Røllike er en 30-40 cm høj urt med en kraftig hvid, skærmformet blomsterstand, som består af mængder af små, hvide blomster, der hver har en diameter på 6-7 mm. En del røllike-blomster får et lyserødt skær med tiden. Bladene er helt umiskendelige, idet de er aflange og ekstremt findelte.

Gråbynke

Dansk artsnavn                                Latinsk artsnavn
Gråbynke                                          Artemisia vulgaris


Familiekode
Asteraceae (Kurvblomst-familien)


Kort beskrivelse

Gråbynke er en meget almindelig og vidt udbredt urt overalt i landet. Planten vokser langs veje, på strandvolde, i markskel, levende hegn, grøftekanter og ved beboelser. Gråbynke er en kraftig urt, med flere oprette stængler. Stænglerne er grenede, rødbrune og kantede. Plantens bade er fjersnitdelte med spidse og lancetformede flige. Bladene er desuden mørkegrønne og glatte på oversiden og hvidfiltede på undersiden.

Urten bærer talrige klaser af små blomsterkurve. De består af små, rørformede, rødbrune blomster med lysegrå kurvblade. Gråbynkens frugter er små nødder, der spredes med vinden om vinteren. Hver plante kan faktisk producere helt op til 700.000 frugter.

Bøg (Grene og blade)

Dansk artsnavn                                Latinsk artsnavn
Bøg                                                    Fagus sylvatica


Familiekode
Fagaceae (Bøgefamilien)

Kort beskrivelse
Det dominerende løvtræ i Danmark. Høje lige stammer med grå, jævn bark. Bladene er ovale, helrandede. Hanblomster og hunblomster på samme træ straks efter løvspring. Om efteråret kan man i nogle år (oldenår) finde store mængder af de karakteriske trekantede glinsende nødder, samt den piggede skål de sidder i. Om vinteren ses de spidse knopper.

Brændenælde

Dansk artsnavn                                Latinsk artsnavn
Stor nælde (Brændenælde)            Urtica dioica


Familiekode
Nældefamilien

Kort beskrivelse

50-100 cm høj stor nælde kaldes også brændenælde, fordi planten er fuld af små hår, som svider på huden, når man rører ved dem. Brændenælder har både han- og hunplanter. Brændenælder vokser overalt i Danmark, på god jord med rigelig gødning.

Blade, blomster og frugter
Bladene er formet som aflange savtakkede hjerter. De har brændehår overalt. Hvis hårene brækker af, vil der strømme lidt syre ud, som svider på huden. Brændenælde har små grå blomster, som sidder helt inde ved stænglen, hvor bladene starter. Hanblomsterne sidder på hanplanter og hunblomster på hunplanter. Brændenældens frugt ligner et lille æg.

Rajgræs

Dansk artsnavn                                Latinsk artsnavn
Almindelig Rajgræs                         Lolium perenne L.

Familiekode
Poaceae (Græsfamilien)

Kort beskrivelse
Almindelig Rajgræs er en løst tueformet græs, som ofte har sterile skud ved grunden. Blomsterstanden er et toradet aks med et kantstillet småaks ved hvert led. Småakset er 6-10-blomstret og har kun én yderavne, som vender udad. Dækbladene er som regel stakløse, undertiden kan de have kort stak.

Rød Kløver

Dansk artsnavn                                Latinsk artsnavn
Rød-kløver                                        Trifolium pratense


Familiekode
Fabaceae (Ærteblomstfamilien)


Kort beskrivelse
Planten er indtil 60 cm høj og har opstigende stængel, som ofte er grenet foroven. Småbladene indtil 5 cm lange, blødhårede og som regel med lys plet eller lysspættet på oversiden.

Fodfligene er brat, næsten brodformet tilspidsede.

Blomsterhovederne er ustilkede (der sidder støtteblade lige under blomsterhovederne), næsten kuglerunde, med oftest røde indtil 18 mm lange blomster.

Bægeret er tiltrykt håret med 10 strenge og lidt forlænget nedre tand.

Hvid Kløver

Dansk artsnavn                                Latinsk artsnavn
Hvid-kløver                                       Trifolium repens

Familiekode
Fabaceae (Ærteblomstfamilien)

Kort beskrivelse
En flerårig plante med ret nedliggende vækst og rodslående indtil 40 cm. lange skud. 
Småbladene er glatte og har ofte en bleg, halvmåneformet plet. Fodfligene er lyse, hindeagtige og med brod. Blomsternehovederne sidder på lange bladløse stilke, der udgår fra de krybende stænglers bladhjørner. Blomsterne er hvide og sidder i tætte hoveder, der reelt er tætte skærme, og den enkelte blomsts stilk er ret iøjnefaldende. Som ældre kan blomsterne blive lidt rødlige. Bægret har 10 ribber.

lamium-purpureum-2205610_1920-bsk_0.jpg

Rød Tvetand

Dansk artsnavn                                Latinsk artsnavn
Rød Tvetand                                     Lamium purpureum


Familiekode
Lamiaceae (Læbeblomst-familien)

Kort beskrivelse
Den er en 5-40 cm høj urt, der vokser på agerjord og i vejkanter. Arten er hurtigt voksende og bruger kun få uger fra spiring til frugtsætning. Derfor kan den have 3-4 generationer pr. år.

Rød tvetand er en enårigurteagtig plante med en opstigende vækst. Stænglerne er firkantede og hårede. Bladene er modsatte og hjerteformede (af og til nyre- eller ægformede) med rundtakket rand. Oversiden er først violet, men bliver snart mærkegrøn med forsænkede bladribber og spredte hår. Undersiden er lysegrøn og håret. Blomstringen sker over en lang periode fra marts til oktober. Blomsterne sidder i kranse ved de modsatte bladhjørner. Hver krans består af ca. 10 uregelmæssige, violetrøde blomster.
Frugterne er 4-delte spaltefrugter. 
Rodnettet består af trævlede, seje rødder.Højde x bredde og årlig tilvækst: 0,25 x 0,25 m (25 x 25 cm/år)

Skovjordbær,_Fragaria_vesca.jpg

Skovjordbær + blade

Dansk artsnavn                                Latinsk artsnavn
Skovjordbær                                     Fragaria vesca


Familiekode
Rosaceae (Rosen-familien)

Kort beskrivels

Skov-Jordbær, er en 5-15 cm høj urt med lange, rodslående udløbere. Den vokser på både på bakker og skrænter og i skov. Arten hører hjemme i skovlysninger og lyse skove, på overdrev og langs veje og på vejskråninger. Desuden kan den findes i enge, og ved skovbryn og langs hegn. I Danmark er den almindelig i det meste af landet, bortset fra VestjyllandBlomstringen sker i maj-juni, hvor man finder blomsterne siddende i små stande på særlige, oprette skud. De enkelte blomster er regelmæssige og 5-tallige med hvide kronbladeFrugterne er uægte frugter, der består af den opsvulmede og røde frugtbund med mange indlejrede nødder.

00:00 / 03:21